Coeducació Transformadora Logo

Presentem la recerca Cap a una educació més feminista?

Presentem la recerca Cap a una educació més feminista? Concepcions, dilemes i possibilitats de transformació a l’educació secundària realitzada durant el curs 2022-2023. En aquesta recerca, realitzada de la mà del Grup de recerca d’Educació i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona, hi han participat 18 centres educatius i 42 docents d’Educació Secundària Obligatòria […]