Coeducació Transformadora Logo

Índex de qualitat en l’àmbit educatiu (Rúbrica)

L’índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu, és un instrument de transformació social per avançar de manera constant i progressiva cap a la igualtat de tracte i oportunitats a través de l’avaluació i del compromís de la direcció i de l’equip del centre educatiu. Aquest és el primer índex social del país dirigit als centres educatius com a instrument que ens permet fer una diagnosi del centre, la qual ens dona les eines per a desenvolupar un Pla de millora i acompanyament. En definitiva, és un punt de partida que ens permet caminar cap a la transformació dels centres per tal que esdevinguin Escoles violeta. Elaborat per l’associació Forgender Seal i la Plataforma Unitària contra les violències de gènere.

Com funciona?

El procés d’avaluació i certificació de l’IQSGD és telemàtic, es proporciona al centre educatiu accés a la plataforma digital de l’índex amb un formulari electrònic d’acord amb la classificació del centre. El centre educatiu rep acompanyament durant el procés de certificació. Un cop revisat el formulari, la documentació i les evidències prèviament requerides, es certifica el centre en funció de la puntuació obtinguda, la qual dona lloc al distintiu Violeta o al Camí al violeta. Aquesta certificació va acompanyada d’un informe amb l’anàlisi dels punts forts, aspectes a treballar i propostes de millora.

 

L’índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu és aplicable a tots els centres que busquin reduir les desigualtats socials i de gènere, que es considerin a impulsors de l’agenda 2030 i que vulguin construir societats a partir d’una educació transformadora on la perspectiva de gènere, els drets humans i la diversitat siguin eixos transversals de la seva actuació.

Formulari de demanda d'informació