La Coeducació Transformadora vol aportar una nova manera d’encarar la lluita contra les violències masclistes en l’entorn educatiu.

L’entenem com una suma dels principis de la coeducació – que parteix de la igualtat de gènere i la no discriminació educativa per raó del sexe – i de l’educació per la justícia global – que promou una consciència crítica per les causes que generen desigualtats i conflictes en el món i dóna eines per una acció transformadora -.

Qui som

La PUCV i InteRed agrupem diferents entitats que treballen per generar entorns educatius lliures de violència masclista a través de la coeducació transformadora.

Celebro l’ensenyament que permet la transgressió, un moviment contra i més enllà dels límits. És aquest moviment el que fa de l’educació la pràctica de la llibertat”

bell hooks

Que volem

Volem reafirmar el nostre compromís amb el protagonisme dels i les joves a l’hora de promoure la igualtat de gènere. L’objectiu d’aquest projecte és que siguin  siguin capaces de detectar episodis de violències masclistes en el seu propi entorn educatiu i aprenguin a desmuntar-les per, finalment, esdevenir referents i agents actius per la transformació social.

Que proposem

IDENTIFICAR

les violències masclistes en el nostre dia a dia. El primer pas és trencar el silenci còmplice que les fa possible.

DESMUNTAR

com funcionen les violències masclistes i les seves múltiples causes a escala local-global. Perquè fins que no les vegem no serem capaços de canviar-les.

ACTUAR

individualment i col·lectiva des de les comunitats educatives per a participar en la construcció d’un món lliure de violències masclistes.

Com ho fem

Treballant amb els centres

per analitzar la seva situació i afavorir processos de millora en les seves capacitats d’acció i transformació social.

Treballant amb els i les joves

perquè incrementin la seva capacitat d’identificar diferents tipus de violències masclistes i puguin dissenyar les seves pròpies eines, estratègies i accions de participació i mobilització social per erradicar-les.

Generant vincles amb tota la comunitat

compartint experiències i pràctiques coeducatives de Catalunya i d’altres països.

La nostra proposta Coeducativa està basada en quatre dimensions:

1

Posar al centre la cura de les persones i el planeta

2

Reconèixer i celebrar la riquesa de la diversitat d’identitats

3

Promoure una educació afectiva-sexual de qualitat

4

Prevenir les violències masclistes des de la coeducació transformadora