Núvol Violeta

El Núvol Violeta és un servei gratuït d’atenció individualitzada per a educadors/es i professorat per resoldre aspectes puntuals relacionats amb el seu dia a dia a les aules. A través de sessions individuals es volen resoldre els dubtes i inquietuds d’una manera àgil i personalitzada, oferint eines, recursos i formacions relacionades amb la prevenció i erradicació de les violències masclistes en l’àmbit educatiu.

Com funciona?

El servei del Núvol Violeta consta d’un mínim d’una sessió de treball i un màxim de tres, en funció del tipus de demanda sol·licitada. Cada sessió té una durada estimada d’una hora.

Les sessions es realitzaran per videoconferència, tot i que també poden ser presencials, al centre educatiu, si es valora adequada aquesta presencialitat.

Totes les dades es tractaran amb caràcter estrictament confidencial.

Per accedir s’ha d’emplenar aquest formulari:

Formulari de demanda assessorament