Coeducació Transformadora Logo

Altres recursos i experiències coeducatives transformadores

En aquest apartat podreu trobar l’enllaç a recursos i experiències en coeducació transformadora d’InteRed, la PUCVG i altres entitats del territori.